Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Za týmto účelom sme v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia. Medzi ne patrí napríklad aj používanie aktuálneho antivírusového programu, fyzická ochrana počítača pred jeho zneužitím neoprávnenými osobami, ako aj používanie takých dodávateľov služieb (napr. účtovných poradcov a webhostingového providera), ktorí tiež zabezpečia ochranu osobných údajov našich zákazníkov.

Medzi povinnosti, ktoré zákon o ochrane osobných údajov vyžaduje, avšak ktoré sú podľa nás veľmi prísne a ktorých význam nie veľmi chápeme, je registrácia informačného sustému (databáze údajov našich zákazníkov) na Úrade na ochranu osobných údajov. Verejný zoznam udelených registrácií je prístupný na tejto adrese: http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1270. Vzhľadom na počet udelených registrácií je jasné, že patríme medzi prvé lastovičky v tejto oblasti a že väčšina spoločností pravdepodobne netuší o tejto povinnosti.

Ak máte podrobnejšie otázky o tom, ako naša spoločnosť spracováva osobné údaje, napíšte nám. Viac informácií o zákonných povinnostiach nájdete na webovej stránke úradu: http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=92.